บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล คือออะไร ?

บ้านสไตล์โคโลเนียล (Colonial Style) เป็นสไตล์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตกกับความเป็นตะวันออก เกิดขึ้นในช่วงยุคล่าอาณานิคม ชาวตะวันตกได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมของตนไปเผยแพร่ในดินแดนที่ตนเข้าไปยึดครอง ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

ลักษณะเด่นของ บ้านสไตล์โคโลเนียล

  • รูปทรง มักเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่ว เสาหน้าบ้านมักเป็นเสาแบบโรมันหรือไอโอนิก
  • วัสดุ นิยมใช้ไม้และปูนเป็นหลัก ผนังมักเป็นผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือผนังปูน
  • สีสัน นิยมใช้โทนสีอ่อน เช่น สีขาว สีครีม สีเหลือง เป็นต้น
  • การตกแต่ง มักมีการตกแต่งด้วยไม้ฉลุ บัวปูนปั้น ช่องลมแบบอาร์เคด เป็นต้น
  • ระเบียง มักมีระเบียงขนาดใหญ่ด้านหน้าบ้าน

ตัวอย่างบ้านสไตล์โคโลเนียลในประเทศไทย

บ้านและสวนสไตล์โคโลเนียลในประเทศไทยมีให้เห็นอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า เช่น ย่านบางรัก ย่านพระนคร ย่านเยาวราช เป็นต้น ตัวอย่างบ้านสไตล์โคโลเนียลในประเทศไทย ได้แก่

  • บ้านพระประแดง ตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบ้านพักอาศัยส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นบ้านทรงปั้นหยา หลังคาทรงจั่ว ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด
  • บ้านพักข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ในย่านพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นบ้านพักอาศัยของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 6 มีลักษณะเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่ว ผนังปูน
  • บ้านพักข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ตั้งอยู่ในย่านพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นบ้านพักอาศัยของข้าราชการกระทรวงยุติธรรมที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 6 มีลักษณะเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่ว ผนังปูน

บ้านสไตล์โคโลเนียลเป็นสไตล์สถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากให้ความรู้สึกคลาสสิกและหรูหรา เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายและต้องการบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว